Stokçulara hapis cezası getiren 6. Yargı Paketi TBMM’den geçti

0

Yargı alanında mühim değişimler ve stokçuluk yapanlara da hapis cezasını ön gören 6. Yargı Paketi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme ile stokçuluğun cezası artırıldı.Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yalan haber ve hileli yollarla tutarları etkileme suçunu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

Gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki verildi. Buna gore konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek. Noterler TAKBİS sistemindeki bilgilere ulaşabilecek.

Düzenleme ile hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı ihdas edildi. Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisi’ndeki temel eğitimin arkasından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl vazife meydana getirecek. 3 senenin arkasından sınavda başarıya ulaşmış olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

Kanunla, hakim ve savcı yardımcısının vazife ve yetkileri belirleniyor. Buna gore, hakim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hakim tarafınca tevdi edilen dosya yada evrakı inceleyerek hakime sunmakla, duruşma ve bulgu işlemlerinde hakime destek olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan ilkin denetim etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmakla, hakimin istediği mevzular hakkında hukuki araştırma yapmakla görevli olacak. Bu kişiler, mevzuatta belirtilen öteki görevleri ve hakim tarafınca verilen benzeri görevleri de yerine getirecek.

Vazife döneminde hakim ve savcı yardımcısının, Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri ise “Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak; soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak; yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek; soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak; her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak ve mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek” olacak.

Politika Haberler

Leave A Reply

Your email address will not be published.